Category Archives: ÂM NHẠC

THUYỀN & BIỂN

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
HaoQuang
 KHI CÓ KẺ THỨ BA  

           TRỞ VỀ VỚI BLOGSPOT CỦA HOA TRINH NỮ CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN DI CƯ KHỎI BLOGYAHOO
ĐỊA CHỈ CỦA HOA TRINH NỮ TRÊN BLOGSPOT http://hoatrinhnux.blogspot.com/

                                                                                THUYỀN & BIỂN         
    
         

                                                                                        —————-

                                                                                                                                       

Chỉ có thuyền mới hiểu     

Biển mênh mông dường nào  
Chỉ có Biển mới biết thuyền đi đâu về đâu       THUYỀN & BIỂN