Các bài viết cũ

Giá Gói cước VTel

Hình ảnh

CÁCH BẮN TIÊN MẠNG VIETTEL

http://vforum.vn/diendan/showthread.php?14246

CÚ PHÁP

* 136*MK* Số ĐT* Số Tiền#   BẤM PHÍM GỌI   –  VÍ DỤ:

*136*86062025*0166783111*30000#    BẤM PHÍM GỌI

 

MK của máy 6667 là 86062025

CuTu1CuTu300x150DaiBang600x300TN400x224BDOIDOIAi1 DOIAi1

Giá Gói cước VTel

http://vietteltelecom.vn/di-dong/goi-cuoc-economy-than-thien-va-kinh-te/chuyen-doi-goi-cuoc.htmlGia_GoiCuocVt

 A A1_Waltz AValseAValse img_20150510_090205_001

Advertisements