Các bài viết cũ

BIỂN KẠN

Video

http://boxitvn.blogspot.com/

BeBop_ khiêu vũ thể thao

 

Beginners            Waltz

Waltz – Left Foot  http://www.youtube.com/watch?v=1Iw4x7yEfZc

Gold Star I Waltz   http://www.youtube.com/watch?v=l8sfZK-MNZw

THẬT LÀ VUI NHA    

Ôi giàn thiên lý đã xa (Scarborough Fair)

Advertisements